Pratik Bilgiler, Teknik Bilgiler

Bir İneğin Yaşamındaki Kritik Tarihler

1. Gün:Doğan buzağının göbek kordonu bakımı yapılmalıdır.
Doğumdan yarım saat sonra yeterli miktarda ağız sütü içirilmelidir.
Doğumdan sonra ilk oniki saat içinde buzağı septisemi serumu uygulanmalıdır.
Buzağı ishallerine dikkat edilmelidir.
15-30 Gün:Boynuz köreltilmeli ve varsa fazla memelerin kontrol edilerek kesilmelidir.
30-120 Gün:Tüberkiloz, Paratüberküloz testleri uygulanmalıdır (her oniki ayda bir).
120. Gün:Şap hastalığına karşı aşılamak ve yirmibir gün sonra rapel uygulanmalıdır.
3-6 Ay:Brucelloz hastalığına karşı aşılanmalıdır.
10. Ay:Şap aşı rapeli yapılmalıdır.
12. Ay: Mıknatıs yutturulmalıdır.
12. Ay:Tüberküloz, Paratüberküloz ve Brucelloz testleri yapılmalıdır.
Dikkat! Tüm personel de bu hastalıklar yönünden test edilmelidir.
15-18 Ay:Canlı ağırlık 350-370 kg. civarında gebelik sağlanmalıdır.
16. Ay:Şap aşı rapeli yapılmalıdır.
22. Ay:Şap aşı rapeli yapılmalıdır.6,5 aydan yukarı gebe hayvanların nakil, ortam ve yem değişikliklerine dikkat edilmelidir. 6,5 aydan gebe düve satın almamaya çalışın.
Doğuma bir ay kala rasyondaki ca/p dengesine dikkat edilmelidir.
24-28 Ay:Doğum gerçekleşmelidir.
25. Ay:Tüberküloz, Paratüberküloz ve Brucelloz testleri yapılmalıdır.
(Doğumdan yirmi gün önce ve yirmi gün sonra yapılmamalıdır.)
Doğumdan sonra asidoz ve negatif enerji balansına dikkat edilmelidir.
Doğumdan sonra metrit’e dikkat edilmelidir.
Doğumdan sonra ilk yüz gün içinde ineğin eksi özellikleri dikkate alınarak uygun düzeltici boğa tohumu seçilip gebe bırakılmalıdır.
İki tohumlamada gebe kalmayan hayvanlara dikkat edilmelidir.
Gebe olduğu halde kızgınlık gösteren (%15) hayvanlara dikkat edilmelidir.
Kuruya ayrılacak ineklere meme içi kuru dönem koruyucu antibiyotik uygulanmalıdır.