BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete)

KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ (18.01.2012 tarih ve 28177 Sayılı Resmi Gazete)

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (18.01.2012 tarih ve 28177 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ (14 Ocak 2012 tarih ve 28173 Sayılı Resmi Gazete)
Karar Sayısı: 2011/2489
Ekli “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 9952 sayılı yazısı üzerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SIĞIR VEBASI, KOYUN VE KEÇİ VEBASI, DOMUZLARIN VEZİKÜLER HASTALIĞI, MAVİ DİL HASTALIĞI, GEYİKLERİN EPİZOOTİK HEMORAJİK HASTALIĞI, KOYUN KEÇİ ÇİÇEĞİ, VEZİKÜLER STOMATİTİS, SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ, AFRİKA DOMUZ VEBASI, KLASİK DOMUZ VEBASI VE RİFT VADİSİ HUMMASINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ (04.01.2012 tarih ve 28163 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ Ekli “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 9952 sayılı yazısı üzerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı: 2011/2568
Ekli ``Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik``in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 9/12/2011 tarihli ve 12293 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. (27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ (27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete)

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK (27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

SPERMA, OVUM VE EMBRİYO ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (23.12.2011 tarih ve 28151 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ (23.12.2011 tarih ve 28151 Sayılı Resmi Gazete)

ŞARBON HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ (23.12.2011 tarih ve 28151 Sayılı Resmi Gazete)

ZOONOZLAR VE ZOONOTİK ETKENLER, İLGİLİ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE GIDA KAYNAKLI SALGINLARIN İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ (23.12.2011 tarih ve 28151 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (22.12.2011 tarih ve 28150 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ (21.12.2011 tarih ve 28149 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK (17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete)

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK (17.12.2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN UYGULAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ (22.12.2011 tarih ve 28150 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR'IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI. (26.11.2009 tarih ve 27418 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.11.2009 tarih ve 27412 Sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASÜLYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (19.11.2009 tarih ve 27411 Sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (14.11.2009 tarih ve 27406 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (16.11.2009 tarih ve 27406 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI, BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETİNDE SERTİFİKALI FİDAN/FİDE KULLANIMININ DESTEKLENMESİ VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (11.11.2009 tarih ve 27403 Sayılı Resmi Gazete)

HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR KARAR (11.11.2009 tarih ve 27403 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (10.11.2009 tarih ve 27402 Sayılı Resmi Gazete)

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (07.11.2009 tarih ve 27399 Sayılı Resmi Gazete)

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK (26.10.2009 tarih ve 27388 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.10.2009 tarih ve 27379 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (16.10.2009 tarih ve 27378 Sayılı Resmi Gazete)

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (18.09.2009 tarih ve 27353 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (01.09.2009 tarih ve 27336 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (18.08.2009 tarih ve 27323 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2009 Tarihli 27311 Sayılı Resmi Gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (28.07.2009 Tarihli 27302 Sayılı Resmi Gazete)

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK'ÜN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI (24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRKİYE TARIM HAVZALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (23.07.2009 Tarihli 27297 Sayılı Resmi Gazete)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (16.07.2009 Tarihli 27290 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (04.06.2009 Tarihli 27248 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/45) (21.05.2009 tarihli ve 27234 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) (15.05.2009 tarihli ve 27229 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/41) (08.05.2009 tarihli ve 27222 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/38) (07.05.2009 tarihli ve 27221 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.05.2009 tarihli ve 27220 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/40) (Süt tozu üretiminin desteklenmesi) (30.04.2009 tarihli ve 27215 Sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14850) HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (14.04.2009 tarihli ve 27200 Sayılı Resmi Gazete)

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ (03.04.2009 tarihli ve 27189 Sayılı Resmi Gazete)

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ (02.04.2009 tarihli ve 27188 Sayılı Resmi Gazete)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNA VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34) (30.03.2009 tarihli ve 27185 Sayılı Resmi Gazete)

HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ (28.03.2009 tarihli ve 27183 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/35) (27.03.2009 tarihli ve 27182 Sayılı Resmi Gazete)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2) (24.03.2009 tarihli ve 27179 Sayılı Resmi Gazete)

BAKANLAR KURULU KARARI (Karar sayısı: 2009/14804) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (22.03.2009 tarihli ve 27177 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (15.03.2009 tarihli ve 27170 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 2009/14756) (14.03.2009 tarihli ve 27169 Sayılı Resmi Gazete)

ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (12.03.2009 tarihli ve 27167 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (11.03.2009 tarihli ve 27166 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/33) (07.03.2009 tarihli ve 27162 Sayılı Resmi Gazete)

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/23) (16.02.2009 tarihli ve 27143 Sayılı Resmi Gazete)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (12.02.2009 tarihli ve 27139 Sayılı Resmi Gazete)

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/27) (11.02.2009 tarihli ve 27138 Sayılı Resmi Gazete)

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ (10.02.2009 tarihli ve 27137 Sayılı Resmi Gazete)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26) (06.02.2009 tarihli ve 27133 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 2009/14595) (04.02.2009 tarihli ve 27131 Sayılı Resmi Gazete)

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (KANUN NO: 5834 KABUL TARİHİ: 22.01.2009) (28.01.2009 tarihli ve 27124 Sayılı Resmi Gazete)

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO: 5833 KABUL TARİHİ 21.01.2009) (28.01.2009 tarihli ve 27124 Sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLI AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR, ASPİR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/20) (25.01.2009 tarihli ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/19) (25.01.2009 tarih ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DSTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/18) (25.01.2009 tarih ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI VE SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/17) (25.01.2009 tarih ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK ÜRETİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16) (25.01.2009 tarihli ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/15) (25.01.2009 tarihli ve 27121 Sayılı Resmi Gazete)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.01.2009 tarihli ve 27118 Sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2009/3) (17.01.2009 tarihli ve 27113 Sayılı Resmi Gazete)

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2008/72) (15.01.2009 tarihli ve 27111 Sayılı Resmi Gazete)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (31.12.2008 tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete)

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR (31.12.2008 tarihli ve 27097 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2008/66) (18.12.2008 Tarihli ve 27084 Sayılı Resmi Gazete)

2008 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/68) (17.12.2008 Tarihli ve 27083 Sayılı Resmi Gazete)

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (14.11.2008 Tarihli 27054 Sayılı Resmi Gazete)

TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR (14.11.2008 Tarihli 27054 Sayılı Resmi Gazete)

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (14.11.2008 Tarihli 27054 Sayılı Resmi Gazete)

KANATLI HAYVAN ETİ VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (31.10.2008 Tarihli 27040 Sayılı Resmi Gazete)

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (31.10.2008 Tarihli 27040 Sayılı Resmi Gazete)

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (25.10.2008 Tarihli 27035 Sayılı Resmi Gazete)

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (11.10.2008 Tarihli 27021 Sayılı Resmi Gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DÜZELTME (25.09.2008 Tarihli 27008 Sayılı Resmi Gazete)

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (24.09.2008 Tarihli 27007 Sayılı Resmi Gazete)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (24.09.2008 Tarihli 27007 Sayılı Resmi Gazete)