SÜT SIĞIRCILIĞINDA EŞLEŞTİRME PROGRAMI VE ÖNEMİ

Her zaman en pahalı tohum en iyi tohum olmayabilir. Bazen pahalı tohum kötü tohum da olabiliyor. Şu ana kadar suni tohumlama yapılarak bölgedeki hayvanlarda genel bir düzelme sağlandığını görüyoruz. Şimdi ise bu hayvanları daha verimli hale getirecek olan bu programı uygulamak amacındayız. Bu programda hayvanların genel özelliklerini bilmek çok önemli bir faktördür.
Eşleştirme programı İtalya’da uygulamada olan çok geniş kapsamlı bir programdır. Fakat burada hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için başlangıçta programın detay kriterleri ana başlıklar altında uygulamaya konulacaktır. Meme yapısı, ayak bacak ve hayvanın genel yapısı şeklinde değerlendirilecek ve derecelendirilecektir.
Hayvanların soy ve akrabalık dereceleri çok önemli olacaktır. Daha sonra hayvanlardan alınan bu bilgiler sisteme girilerek hayvana en uygun olan geliştirme yönündeki tohum seçilmiş olacaktır. Ön çalışması yapılmış olan bu programı uygulayacak olan personele eğitim vermesi için ANAFI (İtalya Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği)’ den bir teknisyen gelmiş ve çalışmalarımız başlamıştır.
Bu projedeki ilk amaç işletmenin karlılığını ve verimliliğini arttırmaktır. İkincisi akrabalık ve aynı kandan gelen hayvanların eşleştirilmesini engelleyerek doğru tohumları seçip üçüncü aşamada hayvanların verimli yaşam sürelerini arttırmaktır. İtalyan yetiştiricilerin hayvana bakış açısı dengedir. Sadece yüksek süt, yüksek yağ ve protein değil, hayvanın genel yapısı ile uyum içerisinde olması esas alınır. Bazı ülkelerde o ülkenin kötü olduğundan değil, ihtiyacın o yönde olduğundan yüksek verimli yaşam süresi bir laktasyonun altına düşmüştür. Bu ülkelerde amaç mümkün olduğunca kısa sürede süt almaktır. Ülkemizde İtalyan profili uygulamaya konulacaktır.
İtalya’dan gelen teknisyen, burada çalışma yapacak olan personele hayvanlarda üç temel değerlendirme ve derecelendirme alanının eğitimini vermiştir. Bu üç temel bölge; ayak bacak yapısı, meme yapısı, hayvanın boyu – göğüs genişliği ve derinliği gibi değerlendirme bölgelerinden oluşmaktadır.

Bu derecelendirme alanları;
1-Düşük
2-Orta
3-Yüksek, şeklinde derecelendirilip program dâhilinde kullanılacaktır.

Bunların yanı sıra süt, yağ ve protein verimleri de aynı şekilde derecelendirilecektir.
Bu proje uygulamaya girdiğinde, işletme sahibi hayvanlarına yapılacak tohumları hayvan yapılarına göre en iyisi ve en ekonomik olanlarını seçerek uygulatma imkânı bulacaktır. Sürüdeki hayvanların değerlendirilmesi sonucunda sisteme girilen bilgiler otomatik olarak hayvanların problemlerini, verim özelliklerini ve soyağacını belirleyerek, hangi tohumların hangi hayvanlarda kullanılması gerektiği gibi bilgileri sistem iki seçenek halinde sunmaktadır. Üreticiye yine kendisine göre en ekonomik yolu bulması için seçenek sunulacaktır.

Burada bir diğer önemli faktör ise hangi bölgelerde ve hangi hayvanlarda ne gibi sorunlar var?

Bu sorunları bilmek tohum çeşitlerini o bölgelerdeki sorunları düzeltmeye yönelik seçmek ve sınıflandırmak. Böylece tam sonuç alabilmek için daha verimli tohumların o yörelerde kullanılması esas alınacaktır. Belirsiz, hayvanlara faydası olmayacak ve aynı zamanda ekonomik olmayan tohumlar elenmiş olacaktır. Sistem elimizdeki bu tohumların iyileştirme esaslarına göre hangi hayvana uygulanacağını verecektir.
Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa uygulanacak olan bu projenin, Balıkesir hayvancılığına ve yetiştiricisine büyük katkıları olacağı, süt sığırcılığı işletmelerinin karlılığını ve verimliliğini arttıracağı inancındayız.