Önsoy kütüğü; Ana ve babası belirli, ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan işletmelerde, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini ifade etmektedir.

Projenin Amaçları;

1.Damızlık nitelikli sığırların tespiti sağlayarak soy kütüğü sistemi için alt yapı oluşturulması,

2.Ülkemizde yetiştirilen ve suni tohumlama yöntemiyle tohumlanan sığırların kayıt altına alınması,

3.Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi,

4.Ülkemiz genelinde sığır yetiştiriciliği ile ilgili istatistik bilgilerin elde edilmesi,

Proje Sorumluları:

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Hayvancılık Genel Müdürlüğü)

-Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

Proje Faaliyetleri

1.İşletme Tanımlama ve Kayıt,

  1. Hayvan Tanımlama ve Kayıt,
  2. Suni Tohumlama Kayıtları,
  3. Buzağılama Kayıtları,
  4. Sürüden Ayrılma ve Sürüye Giriş Kayıtları,
  5. Sürü Döl Verimi Kayıtları,
  6. Gerekli Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi,

Balıkesir ilinde e-ıslah veri tabanında kayıtlı sığır miktarları aşağıda verilmiştir.

BALIKESİR İLİ E-ISLAH KAYITLI SIĞIR MİKTARI (BAŞ)