Çayır ve Mera Yetiştiriciliği, Teknik Bilgiler

Çayır ve Meralarda Ot Üretimi ve Verimi

Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlatma boyu 25-30 cm’dir. Ekili alan 2 veya 3’e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken daha önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 08 cm’den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlatma mera’nın ömrünü kısaltır.

Sulu Arazilerde

Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır. En yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca’dan daha fazla yeşil ve kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca’ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar

Kuru Arazilerde

Erkenci ilkbahar’da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda büyümesini durdurur.

Hayvan Besleme

Çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt ve besin hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerinde olumlu gelişme sağlar. Besleme masraflarında %50’ye varan tasarruf sağlar, hayvanlarda %15-20 verim artışı sağlar.

Avrupa’da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50’sini çayır ve meralardan, %25’i kuru ot ve silajdan, %25’ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.