Bireysel Üyelik

1- İşletme Tescil Belgesi

2- Toplu Hayvan Varlığı Listesi

3- İkametgah

4- Kimlik Fotokopisi (TC Numaralı)

5- Ziraat Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi

6- 4 Adet Fotograf

7- Katılım Payı Ödemesi

Kurumsal Üyelik

1- Yetki Belgesi

2- İmza Sirküsü

3- Vergi Levhası

4- Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi

5- Üyelikle İlgili Karar Defteri Sayfası

6- İşletme Tescil Belgesi

7- Toplu Hayvan Varlığı Listesi

8- İkametgah (Şirket Yetkilisi)

9- Kimlik Fotokopisi (Şirket Yetkilisi)

10- Ziraat Bankası Hesap Cüzdanı Fotokopisi

11- 4 Adet Fotograf (Şirket Yetkilisi)

12- Katılım Payı Ödemesi