Hayvan Hastalıkları, Teknik Bilgiler

Yanıkara ve Piroplamoz

YANIKARA

Sığırların kaslarının iltihaplanması ile oluşan karakterize, ateşli ve öldürücü bir hastalıktır. Bulaşma yanıkara etkenleriyle bulaşık yemlerin yenilmesi, suların içilmesiyle olur, bir hayvandan diğerine direkt olarak bulaşmaz. Hastalık en fazla sığır, koyun, geyik, domuz, ve tavşanda görülür.
Bulaşık meralarda ve bölgelerde bulunan hayvanlarda hastalık etkenleri vücuttaki yaralardan veya ağız yoluyla vücuda girer, etkenler kan yoluyla kas dokuya ulaşır, orada ürerler ve hastalığı oluştururlar.
Hastalarda iştahsızlık, durgunluk ve diş gıcırdatması görülür. Solunum ve nabız artmıştır. Vücut ısısının 41-41.5 ºC ye yükselir. Tedavi için şiş olan kasların bulunduğu yer uzunlamasına yarılarak antiseptiklerle yıkanmalı ve kas içi antibiyotikler kullanılmalıdır.
Yanıkara sporları toprakta uzun müddet canlılığını koruduğundan bulaşık meralara hayvanlar sokulmamalıdır. Hastalıktan korunmak için aşılama şarttır.

PİROPLAZMOZ (KAN İŞEME)

Proplazmoz yüksek ateş, iştahsızlık, sarılık, kansızlık ve kan işeme ile kendini gösteren bir kan hastalığıdır. Hastalık keneler aracılığı ile meydana geldiği için özellikle Nisan – Ekim ayları arasında ortaya çıkar.
Hastalarda başlangıçta 40-42 ºC ateş görülür, sonra hayvanın iştahı azalır, süt verimi düşer, solunum ve nabız sayıları artar ve sallantılı yürüyüş başlar. İleri dönemlerde kansızlık, gözlerde sarılık ve kan işeme görülür. Gebe hayvanlar yavru atabilir. Tedaviye erken başlanırsa tedavi şansı yüksektir. Tedavi edilmeyen hayvanlarda ölüm oranı yüksektir ve % 50-60 kadardır.
Hastalıktan korunmada kenelerle mücadele önemlidir. özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlar ve ahırlar keneye karşı düzenli olarak ilaçlanmalıdır.