Duyurular, Haberler

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle 08.03.2023 Çarşamba günü Saat: 10:00 ‘da, Paşaalanı Mah. 393. Sokak No: 4/1 Karesi / BALIKESİR adresindeki BALKONUK CENTER’ da yapılacaktır.

             Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15.03.2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.            

İlanen duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Başkanlığı seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
 4. Gündeme madde ilavesi ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi
 5. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
 6. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
 7. 2021-2022 yılları bilanço ve gelir-gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
 8. Birlik ve Birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul ipotek ve kefalet verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 9. Birliğin sahip olduğu BDSYB HAYVANCILIK TARIM GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin faaliyeti hakkında karar verilmesi, hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10.  Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11.  2023-2024 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması
 12.  Dilek ve Temenniler
 13.  Kapanış